Informacje prasowe

Bardzo dobry koniec roku dla funduszy inwestycyjnych, sprzedaż netto +3,6 mld zł

Warszawa, 15 stycznia 2021 r.

Informacja prasowa

Bardzo dobry koniec roku dla funduszy inwestycyjnych, sprzedaż netto +3,6 mld zł

 Koniec roku 2020 dla funduszy inwestycyjnych był bardzo udany. Sprzedaż netto w grudniu wyniosła niemal 4 miliardy zł. Cały rok również zakończył się na plusie – fundusze nie dość, że odrobiły stratę feralnego marca (bilans sprzedaży -20,4 mld zł!), to zamknęły 2020 r dodatnim bilansem sprzedaży, który wyniósł +348 mln zł. Wartość aktywów netto funduszy raportujących do IZFiA to 280,5 mld zł.

- Patrząc na ostatnie miesiące oczekiwaliśmy, że w grudniu tempo napływu środków nie spadnie, tymczasem znacznie się zwiększyło. Szczególnie cieszy fakt, że w tak trudnym roku, który zyskał już przydomek „covidowy”, gdzie niemal wszystkich dotknęły skutki pandemii, nie oszczędzając finansów, napływ środków do produktów powierniczych pokazał preferencje klientów, którzy wybierając je potwierdzili, że są przyszłościową, atrakcyjną formą oszczędzania przynoszącą godziwe stopy zwrotu. Miejmy nadzieję, że ten pozytywny trend będzie kontynuowany również w przyszłym roku, aczkolwiek bez pewnych zmian w otoczeniu regulacyjnym o które wnioskujemy będzie to niezwykle trudne - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

W grudniu nadal przewaga wpłat dokonywana była do funduszy dłużnych, gdzie bilans sprzedaży wyniósł +2,6 mld zł. Fundusze mieszane zakończyły miesiąc saldem +0,8, mld, a fundusze akcyjne pozostały również na plusie z wynikiem +0,2 mld zł. Wzrosła również ilość środków wpływających do PPK, zarządzanych przez fundusze inwestycyjne. W grudniu było to  +0,2 mld.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:

Ewa Madej

  1. +48 783 590 814

emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie