Informacje prasowe

Działalność TFI w obecnej sytuacji epidemicznej jest kontynuowana bez zakłóceń

Działalność TFI w obecnej sytuacji epidemicznej jest kontynuowana bez zakłóceń. Fundusze inwestycyjne funkcjonują standardowo i wszelkie obowiązki wobec uczestników są w pełni realizowane. Na bieżąco obserwujemy wydarzenia w Polsce i na świecie związane z wirusem COVID-19. Zgodnie z zaleceniami instytucji rządowych Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zastosowały wszelkie procedury gwarantujące jak największe bezpieczeństwo pracownikom wykonującym swoje rutynowe prace w interesie uczestników funduszy inwestycyjnych.

TFI posiadają odpowiednie procedury związane z sytuacjami nadzwyczajnymi. Agenci transferowi, którzy dostarczają funduszom kompleksowe usługi administrowania rejestrami uczestników zapewnili ciągłość pracy w newralgicznych procesach: operacyjnym i wyceny. Na bieżąco analizowane są możliwe scenariusze wydarzeń i opracowywane rozwiązania umożliwiające odpowiednie postępowanie w przewidywanych sytuacjach.

- Jesteśmy w bieżącym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego i obserwujemy wydarzenia w aspekcie ekonomicznym i organizacyjnym. Obecnie najważniejsze jest stosowanie się do zaleceń w zakresie dbałości o swoje zdrowie oraz racjonalne i odpowiedzialne zachowanie. Mam nadzieję, że niebawem wszystko wróci do normy. Po każdym kryzysie przychodzi wcześniej, czy później odreagowanie, więc pożądany jest spokój i rozsądek mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią niemal 80% rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 81

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie