Konferencja "Wartość etyki biegłego rewidenta dla interesariuszy sprawozdań finansowych " - Centrum Nauki Kopernik, 21 maja 2018 r.

Już niebawem, 21 maja 2018 r. prof. Marcin Dyl, prezes IZFiA weźmie udział w konferencji PIBR  p.t. "Wartość etyki biegłego rewidenta dla interesariuszy sprawozdań finansowych ", która odbędzie się w  w Centrum Nauki Kopernik.

O znaczeniu ETYKI w BIZNESIE  dyskutować będą ponadto menedżerowie największych polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele rynku kapitałowego, biegli rewidenci,  pracownicy nauki i inni eksperci.

Rejestracja i program  na stronie : http://www.pibr-konferencja-etyka.pl/ 

Uczestnictwo w konferencji jest zaliczane  BIEGŁYM REWIDENTOM jako 8 godzin samokształcenia. 

Zapraszamy.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie