Aktualności

Grudzień 2010r. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zaprasza do udziału w zmodernizowanym kursie "Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego".

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami  zaprasza do udziału w zmodernizowanym kursie "Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego".  

Bezpłatny kurs internetowy przybliża podstawowe pojęcia i informacje o funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych, uczy jak można zarządzać własnymi oszczędnościami. Skierowany jest do studentów oraz osób, które nie posiadając jeszcze dużej wiedzy o funduszach, chciałyby ją zdobyć w przystępny sposób. Forma programu - e-learning, jest bardzo wygodna. Osoba sama wybiera czas, miejsce i intensywność nauki. Taka forma nauki o funduszach inwestycyjnych została już docenione przez wiele osób, które wzięły udział w kursie i otrzymały certyfikat. „W chwili obecnej wydaliśmy już ponad 750 certyfikatów, co niewątpliwie świadczy o popularności naszego szkolenia." - mówi Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFIA. 

Od grudnia 2010r. kurs jest dostępny  w nowej zmodernizowanej wersji. „Modernizacja szkolenia wynika z chęci jego uatrakcyjnienia oraz potrzeby dostosowania do rosnącej liczby użytkowników korzystających ze szkolenia. Mam nadzieję, że nowa wersja spodoba się internautom zainteresowanym zdobyciem wiedzy o rynku funduszy inwestycyjnych" - dodaje Marcin Dyl.

Po ukończeniu kursu  można otrzymać certyfikat wydawany przez IZFiA. Kurs jest dostępny na stronie Izby na : http://www.learnway.izfa.pl/

W grudniu 2010 roku odbywa się akcja  promocyjna kursu na uczelniach wyższych w całym kraju. Podczas akcji Izba wspólpracuje ze studenckimi  kołami naukowymi:

KoNaRK Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
SKN Koncept Uniwersytet im Jana Kochanowksiego w Kielcach
KNRK Hossa ProCapital Uniwersyste Ekonomiczny we Wrocławiu
SKN Zipper Politechnika Świętokrzyska
Studenckie Forum Business Centre Club Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach
Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych Uniwersytet Gdański
KNRK INDEX Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Akcję wspierają także akdemickie biura karier.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie