Informacje prasowe

Modernizacja kursu e-learningowego_województwa

Kurs e-learningowy „Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego” najpopularniejszy w
województwie mazowieckim, śląskim i małopolskim

Bezpłatny kurs internetowy, prowadzony przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA),
przybliża podstawowe pojęcia i informacje o funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych, uczy jak można
zarządzać własnymi oszczędnościami. Skierowany jest do studentów oraz osób, które nie posiadając
jeszcze dużej wiedzy o funduszach, chciałyby ją zdobyć w przystępny sposób. Forma programu – elearning,
jest bardzo wygodna. Osoba sama wybiera czas, miejsce i intensywność nauki. Taka forma nauki
o funduszach inwestycyjnych została już docenione przez wiele osób, które wzięły udział w kursie i
otrzymały certyfikat. „W chwili obecnej wydaliśmy już ponad 750 certyfikatów, co niewątpliwie świadczy
o popularności naszego szkolenia.” – mówi Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFIA.
Zainteresowanie kursem jest najwyższe w województwach: mazowieckim, śląskim i małopolskim.
Użytkownicy mieszkający w tych trzech województwach stanowią prawie połowę (49%) wszystkich
uczestników kursu.

Po ukończeniu kursu można otrzymać certyfikat wydawany przez IZFiA. Kurs jest dostępny na stronie 
Izby na www.izfa.pl. Bezpośredni link do niego to: http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=10006.
Od 6 grudnia 2010r. internetowy kurs e-learningowy „Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego”
działa w nowej zmodernizowanej wersji.

Uczestnicy kursu „Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego” w podziale na województwa

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004
roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie
środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy
inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki
zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. IZFiA jest członkiem
EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.pl http://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie