Informacje prasowe

Polacy dostrzegają wolne środki w portfelu ale nadal powściągliwi w inwestowaniu

Optymizm inwestycyjny Polaków w II kwartale pozostaje bez zmian.  Wskaźnik optymizmu w maju 2016 r. wyniósł, podobnie jak w marcu,  - 4 (licząc na skali od -100 do +100). Jest to minimalna poprawa w stosunku do stycznia b.r., kiedy to wynosił -9.

Pomimo braku przełomu w ogólnym podejściu do inwestowania, znacząco zmieniły się elementy zachęcające do podjęcia inwestycji. Polacy częściej wskazywali, że są w posiadaniu wolnych środków, a także, że mają szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy.

- Nastawienie do inwestowania w drugim kwartale 2016 r., tak jak w pierwszej części roku cechuje niepewność. Warto zauważyć, iż na plus zmieniło się postrzeganie ogólnej sytuacji politycznej 
oraz dostrzeganie atrakcyjnych ofert do inwestycji, co powinno budować dobry grunt dla inwestycji  i przełożyć się na wzrost indeksu Optymizmu Inwestycyjnego w kolejnym pomiarze - 
mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA.

W stosunku do poprzedniej fali, wzrosła ocena atrakcyjności niektórych z dostępnych ofert. Istotnie wzrosło znaczenie nieruchomości, jako obszaru w który w danym momencie warto inwestować, co może wiązać się z kończącym się programem „Mieszkanie dla młodych” i szykującymi się w związku z tym zmianami na rynku nieruchomości.

IZFiA zleciła realizację badania Instytutowi ARC Rynek i Opinia. Prowadzone jest na grupie osób w wieku 30-64 lata, które w dowolny sposób oszczędzają lub inwestują środki w np. fundusze inwestycyjne, lokaty oszczędnościowe, akcje etc. Badanie będzie obejmowało jeszcze 3 fazy realizowane w lipcu, wrześniu i listopadzie 2016 roku.

 

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji

t. +48 783 590 814; (22) 537 76 30; emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie