Informacje prasowe

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych materializuje się - Informacja prasowa 8.11.2017

Wczoraj, 7 listopada 2017 r. w godzinach wieczornych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź Projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest to sygnał o rozpoczęciu formalnych prac przez rząd nad projektem tego od dawna oczekiwanego aktu prawnego.

Warszawa, 8 listopada 2017 r.

 

INFORMACJA PRASOWA

 

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych materializuje się

 

Wczoraj, 7 listopada 2017 r. w godzinach wieczornych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź Projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest to sygnał o rozpoczęciu formalnych prac przez rząd nad projektem tego od dawna oczekiwanego aktu prawnego.

- nasze środowisko z wielkim zadowoleniem odnotowuje fakt konkretnych działań rządowych w kierunku zrealizowania koncepcji jednego z głównych filarów Planu Rozwoju Kapitału Premiera Mateusza Morawieckiego – powiedział prof. UW dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA.

Wprowadzenie tego produktu będzie miało ogromny wpływ na rynek kapitałowy. Nie mniej ważny jest wymiar społeczny: pracownik wraz z pracodawcą wspólnie będą budować prywatną emeryturę, która wraz z wkładem i zachętą ze strony państwa podniesie stopę zastąpienia. Koszty zarządzania planem, zgodnie z zapowiedziami, będą ekstremalnie niskie, co będzie stanowić nie lada wyzwanie dla TFI, będąc jednocześnie niezwykle korzystne dla uczestniczących w planach.

jestem przekonany, że będzie to największa rewolucja emerytalna od 1999 roku. Na arenie pojawią się współfinansowane przez pracodawcę pracownicze plany kapitałowe – co ważne, o charakterze masowym. Ustawa o PPK jest od dawna oczekiwana i wielu członków IZFiA już przygotowywało się do ich uruchomienia. Trwają cykle spotkań biznesowych z pracodawcami, nasza Izba zaś przeprowadziła szkolenia dla pracowników TFI z tego zakresu – dodaje Prezes Dyl.

Rynek pracy także się zmienia. Już dziś firmy zaczynają odczuwać problemy z utrzymaniem wartościowych pracowników. Wprowadzenie dodatkowej motywacji w postaci PPK może być argumentem do silniejszego związania się z danym pracodawcą.

- z niecierpliwością oczekujemy na opublikowanie ustawy o PPK tak, abyśmy mogli poznać szczegółowe założenia tego pionierskiego i przełomowego projektu. Mam nadzieję, że za tą pierwszą informacją wkrótce pójdą następne. Ujrzymy projekt, będziemy mogli się do niego ustosunkować, a przede wszystkim rozpocząć przygotowania do utworzenia konkretnych produktów dla pracowniczych planów kapitałowych – mówi Prezes Dyl.

Projekt ustawy realizuje założenia przedstawione w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie utworzenia dobrowolnych PPK, która ma rozwiązywać m.in. problemy związane z niską stopą oszczędności i luką w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej a okresem emerytalnym. Ma aktywizować poziom inwestycji w kraju oraz wspierać rozwój lokalnego rynku kapitałowego przy jednoczesnej dużej skali importu inwestycji bezpośrednich i portfelowych z zagranicy.

 

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzonych było ponad 273 miliardy zł. Do Izby należy 31 TFI oraz 5 Agentów Transferowych. www.izfa.pl.

 

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji

t. +48 783 590 814; (22) 537 76 35; emadej@izfa.pl

 

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie