Informacje prasowe

Rekordowa sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych +4,8 mld zł. Najlepszy wynik od marca 2013!

 Warszawa, 11 lutego 2021 r.

Informacja prasowa

Rekordowa sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych +4,8 mld zł. Najlepszy wynik od marca 2013!

 

Koniec roku dla funduszy inwestycyjnych był bardzo udany, ale początek 2021 r. jeszcze lepszy - sprzedaż netto w styczniu wyniosła +4,8 miliarda zł. Aktywa netto zwiększyły się o +5 mld i wyniosły na koniec stycznia ponad 285 mld.

 - Obserwując jak inwestorzy traktują fundusze odnosimy wrażenie, że ich popularność systematycznie rośnie. Klienci w poszukiwaniu stóp zwrotu napływają do funduszy, które oferowały bardzo atrakcyjne zyski. Przyczyniły się także do tego fundusze zarządzające PPK.  Mamy jednak świadomość, że takie wyniki mogą być trudne do powtórzenia, zaś otoczenie regulacyjne funduszy jest niezwykle wymagające. Dlatego z umiarkowanym optymizmem patrzymy w przyszłość. Wiele TFI działa na granicy opłacalności i bez koniecznych zmian w prawie będzie bardzo trudno rozwijać ten rynek i zachować jego różnorodność - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

W styczniu fundusze dłużne nadal nie tracą na popularności, a bilans sprzedaży po raz kolejny wzrósł i wyniósł w styczniu +3,2 mld ( w grudniu +2,6 mld zł). Fundusze mieszane zakończyły miesiąc saldem +0,9 mld ( w styczniu +0,8, mld), a fundusze akcyjne pozostały również na większym, niż w grudniu plusie z wynikiem +521 mln zł. Wzrosła również ilość środków wpływających do PPK, zarządzanych przez fundusze inwestycyjne. W styczniu było to  +242 mln.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:

Ewa Madej+48 783 590 814

emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie